Planmed Verity® - Mobilní CT pro ortopedii

Planmed Verity® je CT skener končetin poskytující vysoce kvalitní 3D snímky s nízkou dávkou záření. Design přístroje vychází z filozofie designu Planmed - maximální ergonomie a pohodlí pro pacienta i uživatele.

3D snímky vysoké kvality

Planmed Verity® používá inteligentní high-tech algoritmy k zajištění křišťálově čistého obrazu - a to při nízké dávce. Tento CT přístroj byl navržen tak, aby maximalizoval diagnostickou kvalitu snímků, s možnostmi korekce pohybu, redukce artefaktů a odstranění šumu při zachování vysokého izotropního rozlišení.

 

 

Planmed Verity® – JEDINEČNÉ CT SNÍMKOVÁNÍ S přirozenou ZÁTĚŽÍ / WEIGHT-BEARING

3D snímek kolene, kotníku, chodidla, prstů na nohou při přirozeném zatížení může odhalit problémy, které by jinak nebyly rozpoznatelné. Všestranné možnosti polohování pacientů v kombinaci s pokročilými zobrazovacími algoritmy umožňují snadné snímkování.

3D snímkování weight-bearing (pod přirozenou zátěží) řeší výzvy v projekci překrývajících se struktur. Anatomie je zobrazena v přirozeně se vyskytující poloze a může lépe odhalit například zúžení kloubního prostoru a další patologie, které nemusí být viditelné konvenčními diagnostickými prostředky. CT končetin je v současné době jedinou technologií schopnou produkovat 3D snmky anatomie za skutečných podmínek se zátěží.

 

Sofistikovaná technologie

Planmed Verity® je samostatná CT zobrazovací jednotka, která má integrovanou počítačovou pracovní stanici vybavenou dotykovou obrazovkou pro získávání a rekonstrukci obrazu a správu studií. Systém je vybaven motory umožňující  nastavit výšku a náklon pro snadné polohování pacienta. Jelikož jde o kompaktní a mobilní jednotku, lze systém Planmed Verity flexibilně instalovat a přesouvat na vaší klinice nebo v nemocnici a používat jej na různých odděleních.

 

PrOKÁZANÁ DÍZKÁ DÁVKA ZÁŘENÍ S optimalNÍ diagnosticKOU KVALITOU OBRAZU

S rozšiřujícím využíváním 3D snímkování se objevují otázky týkající se účinných dávek a bezpečnosti pacientů. Tyto úvahy jsou zvláště důležité při snímkování dětí. Kliničtí lékaři řídící se zásadou ALARA (tak nízká jako rozumně dosažitelná) se zavazují, že nebudou vystavovat pacienty vyšší dávce, než je nutné pro získání snímků dostatečné diagnostické kvality.

Inovativní zobrazovací protokol Planmeca Ultra Low Dose™ umožňuje snížit již tak nízké účinné dávky CT Planmed Verity® o 50% bez snížení diagnostického kvality. Unikátní a průkopnický zobrazovací protokol je založen na inteligentních 3D algoritmech společnosti Planmeca.

 

VĚDECKÉ publiKACE

Skener Planmed Verity je také široce využíván ve výzkumných projektech. Klinické výsledky byly prokázány v různých studiích po celém světě. Seznam publikací se souhrny je uveden níže. Obsah se liší od studií snímkování pod přirozenou zátěží (Weight-bearing) až po srovnání diagnostiky zlomenin analýzami dávek pacientů a způsoby snímkování.

Více zde: SEZNAM VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ

 

 

KONTAKT:

Výhradní dovozce Planmed Verity® pro Českou republiku:

PRODENTA s.r.o. | Erbenova 2589/1 | 796 01 Prostějov 

Telefon: +420 605 756 950 | e-mail: info@prodenta.cz | IČO: 26909561 | DIČ: CZ26909561

www.prodenta.cz | www.prodenta-eshop.cz | www.prodenta.sk 

www.planmed-verity.cz

 

VÝROBCE:

Planmed Oy, Sorvaajankatu 7, 00880 HELSINKI, FINLAND 

Planmed Verity® – Extremity Scanner - New way to look, new way to see

Planmed Verity® – The original weight-bearing CT

Planmed Verity® Extremity CT in action

Prof. Jari Salo, Finland - An introduction to Planmed Verity® in clinical practise

Zpět do obchodu